Search for:

APARTPORT GROUP KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

 

 1. MIRŐL SZÓL AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ?

 

Az Apartport Group Kft a www.apartportgroup.hu honlapon lehetővé teszi, hogy a keresők kapcsolatba lépjenek velünk, visszahívást kérjenek egy adott álláslehetőség kapcsán valamint regisztrálhassanak az önéletrajz adatbázisba. Ezen műveletek személyes adatok kezelésével járnak.

Az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségének eleget téve a jelen tájékoztató célja, hogy ismertessük Önnel, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait (pl. e-mail cím, telefonszám, önéletrajzi adatok) miért, miként és meddig kezeljük.

Jelen tájékoztató vonatkozik mindazon adatkezelésekre, amelyekre a munkaviszonyt, iskolaszövetkezeti tagságot megelőzően kerül sor, így különösen a www.apartportgroup.hu weboldalon való állásjelentkezésre, visszahívás kérésre, jelölti önéletrajz adatbázisba felvételre, az ügyfélszolgálati adatkezelésére, a személyesen felkeresett Apartport Group irodában kitöltött adatlapokkal kapcsolatos adatkezelésre és az Apartport Group szerződéses, üzleti kapcsolatai során megvalósuló adatkezelésre.

 1. KIK VAGYUNK?
 2. Az Apartport Group Kft munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztat munkavállalókat, magán munkaközvetítőként ajánl álláskeresőket, diákmunkára toboroz jelentkezőket, folyamatosan keres megfelelő, eltérő szakértelmet kívánó munkaerőt változatos projektekre üzleti partnerei és saját maga részére.
 3. Apartport Group Kft
 • Teljes név: Apartport Group Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. (Pest megye)
 • Cégjegyzékszám: 13-09-190703
 • EU Adószám: HU26207104
 • Adószám: 26207104213
 • Vállakozás mérete: Mikro vállalkozás (KKV)
 1. Elérhetőségei:
 • Telefon: +36-1/223-6400
 • E-mail adatvédelmi kérdések, igények, panaszok kezelésére: info@apartportgroup.com
 • Apartport Group iroda elérhetősége: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15.
 •  
 • ALAPELVEINK
 • Csak olyan adatok közlését várjuk Öntől, amely személyiségi jogát nem sérti és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése szempontjából lényeges. Ön dönti el milyen személyes adatokat oszt meg velünk önéletrajzában.
 • Mielőtt harmadik félnek kiadnánk azonosításra alkalmas adatait, előre tájékoztatjuk és beleegyezését kérjük.
 • Nem alkalmazunk pszichológia, grafológiai teszteket, poligráfos vizsgálatot.
 • Erkölcsi bizonyítványt indokolt esetben (pl. jogszabályi előírás, kölcsönvevői megalapozott jogos érdek alapján) kérünk.
 • Korábbi munkáltatójától kizárólag az ön előzetes kifejezett hozzájárulása alapján kérhetünk értékelést.
 • Olyan adatot rögzítünk Önről, amely képesítésére és az adott – és ha adatbázisunkba is kéri felvételét, akkor a jövőbeli – munkakörökre való alkalmasságának megítéléséhez szükséges.
 • Bármikor visszavonhatja jelentkezését, meggondolhatja magát, kérheti, hogy töröljük önéletrajz adatbázisunkból.

Az Adatkezelő az adatkezelései során érvényesíti az alábbi, alapelvi szintű követelményeket:

 

Tisztességesség elve

A Személyes Adatok kezelésének minden esetben tisztességes módon, azaz az Érintett információs önrendelkezési jogának, magánszférájának, emberi méltóságának tiszteletben tartásával kell történnie.

 

Jogszerűség elve

A Személyes Adatok kezelését jogszerűen kell végezni. Jogszerűnek tekinthető az adatkezelés, ha az Adatkezelő a Rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik az adat kezelésére.

 

Átláthatóság elve és előzetes tájékoztatás követelménye

A Személyes Adatok kezelését az Érintett számára átlátható módon kell végezni. Az átláthatóság elvének célja, hogy az Érintett minden esetben az adatkezelést megelőzően értse, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő milyen célból, módon és mennyi ideig kezeli és az érthető, könnyen hozzáférhető feltételekre tekintettel adja meg az adatokat az Adatkezelőnek és gyakorolja érintetti jogait.

 

Célhoz kötöttség

A Személyes Adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az

Adatkezelő nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság elve

A Személyes Adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve

A Személyes Adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes Adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

Korlátozott tárolhatóság elve

A Személyes Adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes Adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Integritás és bizalmas jelleg elve

A Személyes Adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes Adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Elszámoltathatóság elve

Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1. KAPCSOLATFELVÉTEL
 1. Visszahívást kér?
 1. Lehetősége van arra, hogy ha valamely álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését, nevének és mobilszámának megadásával kérje, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és visszahívjuk. Nevét és telefonszámát abból a célból kezeljük, hogy az Önt érdeklő pozíciókról tájékoztatni tudjuk, vagy egyéb, releváns álláslehetőségekre felhívjuk a figyelmét (adatkezelés célja). Amennyiben ezt követően nem érdekli a konkrét, vagy a kollégánk által felajánlott valamely más álláslehetőség, vagy nem regisztrál jelölti önéletrajz adatbázisunkba, telefonszámát töröljük a rögzítéstől számított 1 hónapon belül (adatkezelés időtartama). 1 hónapon belül is bármikor jelezheti az info@apartportgroup.com e-mail címen vagy az Apartport Group Kft egyéb elérhetőségein, ha meggondolta magát, és neve valamint telefonszáma törlését kéri. Kollégánk telefonos megkeresése során is jelezheti, ha adatai törlését kéri. Amennyiben nem adja meg telefonszámát, nem tudjuk megkeresni az Ön érdeklődésére számot tartó álláslehetőség kapcsán, Önnek azonban lehetősége van a továbbiakban is arra, hogy akár telefonon, akár e- mailben, akár személyesen kapcsolatba lépjen velünk.
 1. Milyen elérhetőségeken léphetek kapcsolatba az Apartport Group Kft-vel?
 • hétfő-péntek: 9:00-17:00

Adatvédelmi ügyekben (pl. adatmódosítás, adattörlési kérelem, adatvédelmi panasz) kérjük, elsősorban az info@apartportgroup.com email címen lépjen velünk kapcsolatba. Postai úton pedig az alábbi címen: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15.

A levélben, e-mailen és a rögzítős telefonon érkezett üzenetekhez kizárólag illetékes kollégáink férnek hozzá.

Telefonon érkező megkeresése esetén, akkor kezelünk Önről személyes adatot, ha további kapcsolatfelvételre, válaszadásra van szükség, mely esetben telefonszámát és szükség esetén a beszélgetés dátumát, időpontját is rögzítjük.

Az álláslehetőségekkel, általános megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlésről gondoskodunk, egyéb – esetleges vitás helyzet tisztázásával kapcsolatos – esetben a megkeresés és a válasz törlésére az adatközléstől számított 5 év elteltével kerül sor.

Amennyiben emailben küld nekünk önéletrajzot (ún. berepülő önéletrajz) akár azért, mert nálunk szeretne dolgozni, akár azért mert szeretné, ha állást találnánk Önnek, 1 hónapon belül megvizsgáljuk van-e Önnek megfelelő állás az Apartport Group Kft-nél vagy megbízóinál és felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben egy konkrét pozíció érdekli, visszajelzünk Önnek, hogy miként jelentkezhet az álláslehetőségre. Amennyiben nem tudnánk megfelelő állást javasolni, erről tájékoztatást kap és lehetőséget adunk arra, hogy álláskeresői adatbázisunkba jelentkezzen, annak érdekében, hogy folyamatosan ajánlhassunk Önnek a szakmai képzettségének és előéletének megfelelő álláslehetőségeket. Az álláskeresői adatbázisba történő jelentkezésről Ön dönt, amennyiben nem kívánja, hogy adatai bekerüljenek az adatbázisba, úgy az Ön által megadott adatainak törléséről a pozíció betöltésétől számított 120 nap elteltével gondoskodunk.

 

 1. ADATLAP KITÖLTÉSE, ÖNÉLETRAJZ LEADÁSA
 2. Önéletrajz leadásának menet:

www.apartportgroup.hu

Önéletrajz feltöltése

 1. Jelentkezés önéletrajz feltöltéssel
 2. Jelentkezés adatlap kitöltéssel

Jelentkezni csak 18 éven felül lehetséges!

 1. Milyen adatok megadása szükséges az állásra jelentkezéshez?

A jelentkezéshez minden esetben szükségesek az azonosító és kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatok megadása. A megfelelő munkaerő kiválasztását segíti az iskolai, szakmai végzettségre és tapasztalatra vonatkozó adatok megadása, épp ezért a szellemi munkára jelentkezésnél a szakmai kompetencia megítélése és a kiírt álláslehetőségre való megfelelés vizsgálata céljából önéletrajz csatolása szükséges. Mindezek alapján a jelentkezéshez kezelt adatok köre elektronikus vagy papíralapú jelentkezéstől és pozíciótól is függően az alábbi adatokból áll:

 

–   név (családi név, keresztnév)

–   e-mail cím

–   telefonszám

–   állampolgárság

–   legmagasabb iskolai végzettség

–   végzettség /szakma megnevezése

–   előző munkahely(ek)re vonatkozó tapasztalatok

–   önéletrajz, amely az Ön döntésétől függően tartalmazhatja arcmását, életkorát, szakmai előéletre vonatkozó adatokat, kompetenciákat, érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket, stb.

–   megpályázott pozíció

 1. Milyen adatokat kezel az Apartport Group Kft a kiválasztási eljárás folyamán?

–   a jelentkező iskolai végzettségre, képzettségre és korábbi tapasztalataira, betöltött munkaköreire, volt munkáltatóira, foglalkoztatási idejére vonatkozó adatai -> hogy meg tudjuk ítélni előzetesen alkalmas lehet-e a munkakör szerinti feladat betöltésére;

–   megváltozott munkaképességre vonatkozó adat, ha azt az adott munkakör szükségessé teszi (pl. álló munka, fizikai munka)

–   a kiválasztás során a jelentkező által megadott/rendelkezésre bocsátott további személyes adat: pl. fizetési igény, éjszakai műszak vállalása, távolsági mobilitási hajlandóság, stb.

–   meghallgatása során készült feljegyzés;

–   erkölcsi bizonyítvány (ha indokolt annak bemutatása);

–   korábban az Apartport Group Kft-n keresztül megpályázott álláslehetőségek és azok státusza (pl. elutasítva, visszalépett, jelentkezett) -> hogy meg tudjuk ítélni van-e folyamatban más munkáltató felé aktív érdeklődése, kiajánlása

–   korábbi Apartport Group Kft-n keresztüli foglalkoztatásra vonatkozó tény, pozíció, belépés és kilépés időpontja

–   anyja neve -> amennyiben a kölcsönvevő, közvetítést megrendelő megbízó partnerünk előszűrést kíván végezni azzal kapcsolatban, hogy korábban Önnel jogviszonyban állt-e, önéletrajza rendelkezésére áll-e korábbról;

–   amennyiben akár az Apartport Group Kft, akár a kölcsönvevő vagy közvetítést megrendelő partnerünk munka alkalmassági/nyelvi teszt részvételére kéri fel, az alkalmassági/nyelvi teszt eredménye, az abból levonható következtetés;

melyik fórumon, álláshirdetői helyen jelentkezett az állásra -> statisztikai célból szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.

Az Apartport Group Kft egyetlen különleges adat megadására sem kötelezi a jelentkezőket. Amennyiben a jelölt a jelentkezése során különleges adatot (pl. vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó adat, egészségügyi adat, stb.) saját döntése alapján ad meg az Apartport Group Kft részére, akkor azt az Apartport Group Kft annyiban kezeli, amennyiben az az esetleges később létesítendő munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy.

 1. Mi az a névellenőrzés? Milyen adatkezeléssel jár?

A névellenőrzés célja kettős: Egyrészt azt a célt szolgálja, hogy a potenciális munkáltató/kölcsönvevő partner ellenőrizni tudja volt-e már korábban Önnel és mikor munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Másrészt a munkaerő-közvetítés során azt a célt is szolgálja, hogy eldönthető legyen a megbízó partner cégünk saját jelöltjének minősül, mert már korábban Öntől vagy egy harmadik személytől megkapta személyes adatait (ez esetben a továbbiakban elsősorban közvetlenül a partner léphet kapcsolatba Önnel).

A névellenőrzés (közismert nevein: name check, névcsekk) során az Ön hozzájárulása alapján nevét és születési dátumát, kivételes megbízói igény esetén további Ön részére is ismertetett azonosító adatát adjuk át az általunk előzetesen ismertetett partner részére. A névellenőrzés során átadott adatokat a felhasználói fiók megszűnéséig, illetve adatkezelési hozzájárulása visszavonása esetén munkaerő- közvetítés esetén 18 hónapig tároljuk abból a jogos érdekből, hogy igazolni tudjuk, hogy az Apartport Group Kft által közvetített jelölt került a partner által később foglalkoztatásra, amely a felek közötti díjelszámolás alátámasztására, a díjigény igazolására szolgál.

A munkaerő-kölcsönzés előkészítése keretében névellenőrzésre átadott adatsort a felhasználói fiók megszűnéséig, illetve adatkezelési hozzájárulása visszavonása esetén 30 nap elteltével töröljük. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat a névellenőrzés céljára, fennáll annak a lehetősége, hogy nem hívják be üzemtesztre, személyes interjúra, amely a kölcsönvevő, közvetítést igénylő partnerünk egyedi megítélésén múlik. Tekintettel arra, hogy a kölcsönvevő/leendő munkáltató személyéről Ön előzetesen tudomással rendelkezik, adatai törlését bármikor kérheti, az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, magánszférája nem sérülhet.

 1. Mi az az előszűrés? Mire való?

Előszűrés során az aktív pozícióink elvárásainak, valamint a pályázó önmaga által megadott adatok kompatibilitását ellenőrizzük. Célunk, hogy a pályázók számára a végzettségnek, tapasztalatoknak legmegfelelőbb munkalehetőséget találjuk meg, valamint pozícióinkra az elvárásoknak leginkább megfelelő jelöltet.

 1. Hogyan vonhatom vissza a jelentkezésem?

Amennyiben meggondolta magát és szeretné visszavonni jelentkezését, azt jelezheti az alábbi lehetőségek egyikén:

 • személyesen az Apartport Group Kft irodában (II./2./b)
 • telefonon közvetlenül az Önnel kapcsolatban álló munkatársnak (IV./1./b)
 • emailen keresztül (IV./1./b)

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben adatai törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kéri, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tud részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyaga. Amennyiben visszavonja jelentkezését, és nem regisztál(t) önéletrajz adatbázisunkba, adatait legkésőbb 1 hónapon belül töröljük.

 1. Hogyan változtathatom meg a jelentkezési adataim?

Amennyiben szeretné módosítani valamely adatát, kérem lépjen velünk kapcsolatba és jelezze felénk! Adatmódosítási, kiegészítési szándékát az info@apartportgroup.com email címen teheti meg.          

 1. ÖNÉLETRAJZ ADATBÁZIS

Amennyiben önéletrajza feltöltésével adja hozzájárulását ahhoz, hogy adatai alapján 2 éven keresztül bármikor megkereshető legyen potenciális állásajánlatokkal, Ön dönti el, mely személyes adatokat osztja meg velünk: arcmását, életkorát, szakmai előéletre vonatkozó adatokat, kompetenciákat, érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket, stb., amely adatok mind segítik az Apartport Group Kft munkáját a megfelelő munkaerő kiválasztásában, az Önnek megfelelő pozíciók felajánlásában. Az Önnel való kapcsolattartás, álláslehetőségekre való pályázások során további adatokat veszünk fel Önről, amelyek mind segítik az Apartport Group Kft-t a megfelelő munkaerő és munkáltató felkutatásában, ilyenek különösen:

–   iskolai végzettségre, képzettségre és korábbi tapasztalataira, betöltött munkaköreire, volt munkáltatóira, foglalkoztatási idejére vonatkozó adatai -> hogy meg tudjuk ítélni előzetesen alkalmas lehet-e a munkakör szerinti feladat betöltésére;

–   megváltozott munkaképességre vonatkozó adat, ha azt az adott munkakör szükségessé teszi (pl. álló munka, fizikai munka)

–   jelöltjellemzés tartalma, így különösen pl. fizetési igény, éjszakai műszak vállalása, távolsági mobilitási hajlandóság

–   bármely olyan információ, amelynek kezelését Ön kifejezetten kéri tőlünk (érdeklődésére számot tartó munkáltatók, Ön által kizárt munkáltatók, foglalkoztatás körülményeivel kapcsolatos egyéb elvárása vagy tilalma)

–   meghallgatása során készült feljegyzés;

–   korábban az Apartport Group Kft-n keresztül megpályázott álláslehetőségek és azok státusza (pl. elutasítva, visszalépett, jelentkezett) -> hogy meg tudjuk ítélni van-e folyamatban más munkáltató felé aktív érdeklődése, kiajánlása

–   korábbi az Apartport Group Kft-n keresztüli foglalkoztatásra vonatkozó tény, pozíció, belépés és kilépés időpontja

–   amennyiben akár az Apartport Group Kft, akár a kölcsönvevő vagy közvetítést megrendelő partnerünk munka alkalmassági/nyelvi teszt részvételére kéri fel, az alkalmassági/nyelvi teszt eredménye, az abból levonható következtetés.

Az Apartport Group Kft egyetlen különleges adat megadására sem kötelezi a jelentkezőket. Amennyiben a jelölt a jelentkezése során különleges adatot (pl. vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó adat, egészségügyi adat, stb.) saját döntése alapján ad meg az Apartport Group Kft részére, akkor azt az Apartport Group Kft annyiban kezeli, amennyiben az az esetleges később létesítendő munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy.

 • Hogyan tudom szüneteltetni (átmeneti időre felfüggeszteni) az önéletrajz adatbázisban való szereplésem?

Az info@apartportgroup.com email címen kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést és átmenetileg ne keressük az érdeklődésére számot tartó, adatai alapján Önnek megfelelő új álláslehetőségekkel, amely esetben felhasználói fiókja megmarad, abba bármikor beléphet és jelentkezési adatait tovább tároljuk.

 • Hogyan tudom kérni, hogy töröljenek az önéletrajz adatbázisból?

Adattörlési szándékát jelezheti személyesen az Apartport Group Kft irodában, továbbá az info@apartportgroup.com e-mail címen. Amennyiben emailen keresztül indítványozza adatai törlését, úgy jelentkezési adatai is elvesznek, jelentkezését is visszavontnak tekintjük, ezért kérjük személyesen/email/levélben lépjen velünk kapcsolatba, amennyiben csak azt szeretné jelezni, hogy más állásajánlatok nem érdeklik, így korlátozná az adatkezelési hozzájárulása mértékét.

 • Meddig kezelik adataim az önéletrajz adatbázisban?

Az önéletrajz adatbázisba kerüléshez adott hozzájárulástól számított 2 év elteltével töröljük önéletrajzát és a jelentkezésekkel kapcsolatos adatait, megszűnik felhasználói fiókja. Minden egyes álláslehetőségre jelentkezés esetén frissítheti hozzájárulását, meghosszabbíthatja adatbázis részvételét újabb 2 éves időtartamra.

Amennyiben munkaerő-kölcsönzés keretében kikölcsönöztük, adatait, mint munkavállalói adatokat az Adatkezelési Tájékoztató harmadik országbeli jelöltek, munkavállalók, partnerek és online felületek felhasználói részére című dokumentumban foglaltak szerint tovább kezeljük.

A 2 év elteltét megelőzően felhívjuk figyelmét, hogy a 2 év hamarosan lejár, felhasználói fiókja meg fog szűnni és önéletrajz adatbázisunkból törölni fogjuk. Amennyiben szeretné meghosszabbítani újabb 2 évvel megkereshetőségét, lépjen kapcsolatba velünk és jelezze szándékát bármely elérhetőségünkön.

 • KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?
 • Kölcsönvevők, megbízó foglalkoztatók

A leendő kölcsönvevő/foglalkoztató személyéről még azt megelőzően tájékoztatjuk, hogy bármilyen személyes adatát átadnánk, így biztosítva az Ön számára, hogy eldöntse valóban jelentkezni kíván-e az állásra és ezzel elkerülve, hogy olyan vállalkozás értesüljön az állás iránti érdeklődéséről, ahol most is alkalmazásban áll és azt, hogy az Ön számára nem kívánatos vállalkozással kerüljön kapcsolatba. Amennyiben a kölcsönvevő, illetve leendő munkáltató ismeretében jelentkezik az állásra, önéletrajzát vagy annak hiányában a jelentkezéshez szükséges adatait, névellenőrzés során pedig az előzetesen megjelölt adatait továbbíthatjuk a potenciális kölcsönvevő/munkáltató felé abból a célból, hogy válogathasson a jelentkezők között.

 • Apartport Group Kft alkalmazottak

A jelentkezéseket, panaszokat és adatvédelmi igényeket fogadó email címhez tartozó postafiókhoz, valamint a www.apartportgroup.hu toborzást támogató háttérszoftveréhez az Apartport Group Kft azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő toborzást, felvételt érintő ügyintézés.

 • Üzemorvos

A munkaviszony létesét megelőzően a 33/1998 NM rendelet 4.§ alapján az üzemorvos előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot végez. Az Apartport Group Kft kizárólag arról kap az üzemorvostól tájékoztatást, hogy Ön, mint potenciális munkavállaló megfelelt vagy sem arra a munkakörre, amelyben alkalmazni kívánjuk. Az egészségügyi adatokat az üzemorvos orvosi titokként őrzi. Az üzemorvosi alkalmassági véleményt a kölcsönvevő cég is jogosult megismerni. Az alkalmassági vizsgálat ahhoz szükséges, hogy társaságunk, illetve a kölcsönvevő cég biztosítani tudja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, az egészségi állapothoz igazodó munkafeltételeket és a munkaidő-beosztást (Munka Törvénykönyve 51. § (4), 60.§).

 • Adatfeldolgozóink

Az adatok tárolására és az adathordozókhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásra, továbbá egyéb adatkezelési műveletekre adatfeldolgozókat veszünk, vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az Apartport Group Kft utasításai szerint járnak el.

 • Megkeresést intéző szervek

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Apartport Group Kft-t.

Az Apartport Group Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • ADATBIZTONSÁG
 1. Hogyan védi az Apartport Group Kft az adataim? Milyen adatbiztonsági lépéseket tesz?

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen felül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A papír alapon az Apartport Group Kft irodában és központi irattárunkban őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumok tárolása során azzal biztosítjuk azok bizalmas jellegét, hogy rendszerezetten, elzártan tároljuk. Az e-mailben megadott személyes adataihoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező adott részleg iroda munkatársai jogosultak hozzáférni.

Automatikus adatmentéssel és tűzfallal igyekszünk adatait megvédeni és biztosítani, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében biztonságos SSL belépést alkalmazunk. Jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást alkalmazunk.

A rendszerben tárolt személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tároljuk, ahol a szerverszoba belépés monitorozásra kerül.

Levelezőrendszerünk a Microsoft Corporation (Redmond USA) biztosítja az Office 365 felhő alapú szolgáltatás keretében. A Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó szolgáltatása megfelel az ISO 27001 szabvány, az Európai Uniós mintazáradékok, a HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement) szerződés és a FISMA (Federal Information Security Management Act) törvény követelményeinek is, és szerepel a „Privacy Shield” listán, így szolgáltatása az EU által elvárt adatbiztonsági követelményeknek megfelel.

2.    Mit tesz az Apartport Group Kft adatvédelmi incidens esetén?
Az Apartport Group Kft tagjai, mint adatkezelők nyilvántartják a bekövetkezett adatvédelmi incidenseket. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a belső incidens szabályzat alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket annak orvoslására és jövőbeli megelőzésére, az incidenst szükség esetén bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, magas incidenst szükség esetén bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, magas adatvédelmi kockázat esetén pedig az érintetteket is értesítjük szerepel a „Privacy Shield” listán, így szolgáltatása az EU által elvárt adatbiztonsági követelményeknek megfelel.
3.    Mit tesz az Apartport Group Kft adatvédelmi incidens esetén?
Az Apartport Group Kft tagjai, mint adatkezelők nyilvántartják a bekövetkezett adatvédelmi incidenseket. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a belső incidens szabályzat alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket annak orvoslására és jövőbeli megelőzésére, az incidenst szükség esetén bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, magas adatvédelmi kockázat esetén pedig az érintetteket is értesítjük.

 

 1. Milyen igényérvényesítési lehetőségeim vannak?

1./ Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog
2./ Adathelyesbítéshez való jog
3./ Hozzájárulás visszavonásának lehetősége / Törléshez való jog /„elfeledtetéshez való jog”
4./ Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog
6./ Adathordozáshoz való jog
7./ Panasztételi lehetőség, jogorvoslat
Amennyiben a tájékoztatónk bővebb lehetőséget nem jelöl meg külön, úgy az
info@apartportgroup.com email címen vagy postai levélben az Apartport Group Kft érintett tagja (cég/iskolaszövetkezet) székhely szerinti címen vagy írásban benyújtva az Apartport Group Kft valamely irodájában leadva jelezheti kérését, panaszát. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz – az Apartport Group Kft által már korábban kezelt – szükséges adatait és postai válasz kérése esetén levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni. Elektronikus úton (e-mail formájában) előterjesztett kérés, panasz esetén kérjük elsősorban az Önt azonosító, az Apartport Group Kft rendelkezésére bocsátott e-mail címéről küldje el.
A kérelmét 1 hónapon belül kivizsgáljuk és írásban (e-mailen) válaszolunk. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.
Bármikor tájékoztatást kérhet az info@apartportgroup.com email címen vagy az Apartport Group Kft egyéb elérhetőségein arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen tájékoztató is ezt a célt szolgálja.
Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciákról), milyen érintett jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról, adatvédelmi incidens kapcsán annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel. A tájékoztatás és hozzáférés teljesítésének feltétele, hogy megfelelően azonosítsa magát, így az általunk ismert email címéről írjon vagy néhány általunk kezelt azonosító adattal azonosítsa magát.
Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.
Adatai módosíthatja az alábbi email címen tett bejelentésével info@apartportgroup.com  vagy az Apartport Group Kft egyéb elérhetőségein.
Az info@apartportgroup.com email címen vagy az Apartport Group Kft egyéb elérhetőségein kezdeményezheti személyes adatai törlését.
Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy kéri személyes adatai törlését. Ezt követően személyes adatait – megfelelő megtagadási ok (jogalap) hiányában – töröljük. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében, illetve a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükség van vagy lehet.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Ön tiltakozhat az Apartport Group Kft által folyatott adatkezelés(ek) ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes. Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Apartport Group Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.

A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként velünk lépjen kapcsolatba az info@apartportgroup.com email címen vagy az Apartport Group Kft postai elérhetőségein. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van a lakóhelye, tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes törvényszékhez is fordulni vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalatKUKACnaih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).
Mi minősül személyes adatnak?
Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ – pl. az érintett neve, email címe, képzettsége, végzettsége, munkahelyi tapasztalatai, személyes preferenciák, IP címe.
Aki önállóan vagy másokkal együtt meghatározza az adat kezelésének célját és eszközeit.
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége (így különösen gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, terjesztése, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, stb).
Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.
Aki az adatkezelő nevében személyes adatot kezel (mely többnyire technikai műveleteket jelent, mint a tárolás).
5.    Igényérvényesítés módja:
6.    Hova fordulhatok adatvédelmi kérdésemmel, kérésemmel, panaszommal (tájékoztatás kérése / hozzáférés joga)?
7.    Hogyan tudom adataim módosítani (adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog)?
8.    Hogyan kérhető adataim törlése?
9.    Tiltakozhatok a jogos érdeken alapuló adatkezelések ellen?
10. Hogyan korlátozható az adatkezelés? Mit jelent az adataim kezelése szempontjából?
11. Hova fordulhatok panasz esetén, hol kérhetek jogorvoslatot?
ADATKEZELÉSI SZÓTÁR, FOGALMAK
Ki minősül adatkezelőnek?
Mit jelent az adatkezelés?
Mit jelent a közös adatkezelés?
Ki minősül adatfeldolgozónak?

 

2020.06.19